10/10/1626, 1

10/10/1626, 1

1 De heren die gecommitteerd zijn tot de revisie in Zeeland hebben naar aanleiding van het op 7 okt. ontvangen schrijven van de Zeeuwse Admiraliteit verklaard niet voor 9 november beschikbaar te zijn.
Dit zal de Admiraliteit worden bericht.