10/10/1626, 10

10/10/1626, 10

10 Inzake het gisteren aangehouden punt van de door de gedelegeerde rechters gevelde vonnissen is besloten dat van alle vonnissen en akten kopie aan HHM zal worden overhandigd. Na lezing zal de griffier die achter slot en grendel bewaren. Uitsluitend na toestemming van HHM mag inzage of kopie worden verstrekt.
Fiscaal Berck zal te Loevestein en Van der Mast op het kasteel van Woerden worden opgesloten, elk conform zijn vonnis.