10/10/1626, 11

10/10/1626, 11

11 Michael van den Brouck heeft als fiscaal van de Admiraliteit te Rotterdam de eed afgelegd in handen van de president.