10/10/1626, 12

10/10/1626, 12

12 Naar aanleiding van het op 19 sept. ontvangen schrijven van de Zweedse koning is besloten Carl Carlssen van Cracou te committeren tot een reis naar Zweden om te bemiddelen tussen Z.M. en de stad Danzig [Gdansk]. De heren van Holland is verzocht de instructie op te stellen.