10/10/1626, 14

10/10/1626, 14

14 Besloten is dat Jan Webster wat zijn termijn aangaat geen nadeel mag ondervinden zolang HHM nog in afwachting zijn van het advies van de Admiraliteit in Rotterdam op zijn verzoek om relief.