10/10/1626, 15

10/10/1626, 15

15 Op verzoek van de pachters van de konvooien en licenten is toegestemd in het herdrukken van de verordening op de stookkosten van schippers en matrozen van 26 juli 1597.