10/10/1626, 4

10/10/1626, 4

4 De Deense ambassadeur heeft, na audiëntie te hebben gevraagd en verkregen, namens zijn koning verzocht om ondersteuning met voetvolk voor het behoud van de Wezer voor de gemeenschappelijke zaak. Aangezien de soldaten van HHM nu terugkeren naar hun garnizoenen verwacht hij een positieve reactie op het verzoek.
De gedeputeerden in het leger zal worden geschreven deze zaak nog eens serieus met Z.Exc. en graaf Ernst in overweging te nemen.
De ambassadeur heeft uit de hem vandaag overhandigde uitspraak van HHM in de arbitragezaak opgemaakt dat zij zich de taxatie en schikking van de geleden schade en ook de rente voorbehouden. Hij verzoekt dit onderdeel nu aan te pakken.
HHM wachten nog met een beslissing.