10/10/1626, 5

10/10/1626, 5

5 De WIC ter Kamer Amsterdam schrijft d.d. 7 okt. dat zwaarwegende redenen betreffende het welvaren van de Compagnie hebben geleid tot het bijeenroepen van de Heren Negentien op 17 okt. teneinde op 19 okt. met het beraad te kunnen beginnen. HHM is verzocht afgevaardigden te sturen.
Hendrick van Eck en Schagen zullen de vergadering bijwonen.