10/10/1626, 6

10/10/1626, 6

6 De Rotterdamse Admiraliteit vraagt of zij de fregatten met vrijwilligers of bannelingen zal bemannen.
Als tijdelijke maatregel zal het College vrijwilligers gebruiken. Bij de eerstvolgende bijeenkomst van de afgevaardigden van alle Admiraliteiten zal een algemene maatregel worden getroffen.