10/10/1626, 9

10/10/1626, 9

9 De gedeputeerden te velde sturen d.d. 5 okt. een schrijven van het stadsbestuur van Wezel d.d. 3 okt. op waarin wordt verzocht een eind te maken aan het aanhouden, rantsoeneren en op vijandige wijze behandelen van zijn burgers onder voorwendsel van het plakkaat.
HHM beschikken nog niet.