12/10/1626, 1

12/10/1626, 1

1 De RvS geeft te kennen niet te kunnen adviseren over de op 2 okt. ingediende klacht van Nijmegen over de discrepantie in de licenten omdat dit een zaak van de Admiraliteit is.
De klacht gaat naar de Rotterdamse Admiraliteit die moet regelen dat de licenten overal van gelijk niveau zijn.