12/10/1626, 3

12/10/1626, 3

31 Essen is teruggekeerd uit het leger en rapporteert dat Z.Exc., graaf Ernst en de gedeputeerden hem hebben gestuurd met het verzoek een besluit te nemen over de voortzetting of afdanking van de vier nieuwe Engelse regimenten. Indien tot afdanking wordt besloten wil men ook graag weten op welke manier dat moet gebeuren: op het moment dat de dienst afloopt of veertien dagen eerder, zodat de soldaten nog wat geld voor hun afreis beschikbaar hebben.
Gezien het uitblijven van een reactie van de Engelse koning op de resolutie van 4 sept. - waarin Joachimi werd opgedragen Z.M. officieel te verwittigen van de voorgenomen afdanking zodra diens betalingen eindigden - is na beraad met de RvS besloten tot die afdanking. Z.Exc., graaf Ernst en de gedeputeerden zullen bepalen hoe snel dat kan geschieden. Nadat zij eerst zijn gemonsterd zal de soldaten echter wel de volle maand gage worden uitgekeerd, zodat ze nog wat reisgeld hebben. Joachimi zal worden geschreven de koning en diens raden opnieuw formeel in kennis te stellen van het voornemen de regimenten binnen twaalf dagen te doen afdanken, omdat HHM op de vorige officiƫle kennisgeving geen reactie hebben mogen ontvangen.
Om de afdanking zo goed mogelijk te laten verlopen zullen schepen voor het transport van de troepen worden besteld. Voorwaarde is wel dat de kolonels voor vracht en levensmiddelen door Calandrini borg laten stellen, anders zal de afdanking binnen het leger plaatsvinden conform de regeling die Z.Exc., graaf Ernst en de gedeputeerden willen treffen.
HHM besluiten ook Z.Exc. te verzoeken het leger zo spoedig mogelijk te ontbinden nu een aanval op de vijand in dit seizoen niet meer mogelijk lijkt te zijn. Totdat dit helemaal zeker is zullen de troepen eerst in garnizoen worden gelegd bij de Maas, Waal, Rijn en IJssel.
Aangezien voor de afdanking contant geld nodig is, wordt de RvS gemachtigd dit te lenen, conform eerdere resoluties.

1 Deze resolutie is in S.G. 51 ingeschreven door een klerk.