13/10/1626, 4

13/10/1626, 4

4 Van Z.Exc. is een brief d.d. Vynen 2 okt. ontvangen waarin hij het verzoek van Heindrick Cannarts, burger te Hasselt, aanbeveelt. Cannarts heeft het land goede diensten bewezen en wil allerhande oorlogsammunitie invoeren.
HHM gaan hier niet op in.