13/10/1626, 10

13/10/1626, 10

10 Walta laat weten dat het vuurwapen voor de Perzische ambassadeur voor niet minder dan 500 gld. verkregen kan worden.
De VOC zal worden geschreven dit bedrag aan de verkoper te betalen en tevens de vijftien dubbele rijders voor de tolk Marcus terug te betalen aan de ontvanger-generaal.