13/10/1626, 11

13/10/1626, 11

11 Op aanbeveling van de Admiraliteit te Dokkum krijgt Jan Allerts commissie als controleur van de konvooien te Makkum in plaats van zijn vader Allert Eppens. Dit mag geen precedent scheppen. Allerts heeft de eed afgelegd.