13/10/1626, 13

13/10/1626, 13

13 Naar voren wordt gebracht dat de Staten van Friesland nu in vergadering zijn en dat het misschien verstandig is in verband met de betaling van de consenten een bezending te doen.
Hierover zal nader beraad met de RvS volgen.