13/10/1626, 16

13/10/1626, 16

16 Administrator Christian Wilhelm stuurt met zijn brief d.d. Altenkloster 27 sept. 1 een memorie van David Portius mee. In dit stuk wordt in de eerste plaats om betaling gevraagd van een bedrag van 7.900 rijksdaalder dat nog resteert van de op het subsidie van de Deense koning te korten 11.000 rijksdaalder. Aissema had al 3.100 rijksdaalder betaald. Ten tweede verzoekt de administrator - naast de twee die hij al heeft - nog vier kanonnen te mogen lenen. De stukken staan met hun attelage in Bremen. Tevens zou hij graag de instemming hebben voor zijn plan in de Republiek enkele kanonnen te laten gieten. Tot slot vraagt hij om een lening van 50.000 rijksdaalder.
Teruggeschreven zal worden dat de 7.900 rijksdaalder wordt betaald zodra ook andere bedragen zullen worden overgemaakt en indien de Deense koning zijn assignatie niet wijzigt. De vier halve kanonnen mag de administrator hebben tegen een ontvangstbewijs en akte van restitutie van het geschut of van zijn waarde. De kanonnen waren bestemd voor de Deense koning, dus die moet akkoord zijn. Aissema zal daarnaast nog geschreven worden het andere geschut naar de Republiek te sturen, met name die stukken waarop de naam van de stad Hoorn is vermeld. De geldlening zal beleefd worden geweigerd vanwege de enorme kosten die HHM aan hun leger te velde hebben.

1 De klerk heeft 27 oktober vervangen door 27 september. De brief (inv.nr. 6059) is echter 27 augustus gedateerd.