13/10/1626, 3

13/10/1626, 3

3 De oorlogslasten worden jaar na jaar zwaarder en kunnen de stabiliteit van de staat bedreigen als de provincies niet met mannelijke moed optreden. Om terughoudendheid in de voldoening van de ordinaris en extraordinaris consenten te voorkomen, hebben de Staten van Holland hun gedeputeerden ter Staten-Generaal opgedragen voor te stellen dat de provincies met ingang van 1627 per kwartaal aan de RvS laten zien hoeveel zij van de consenten hebben opgebracht. De overige gedeputeerden is verzocht een afschrift van dit voorstel voor een antwoord en mening naar hun principalen te sturen.