13/10/1626, 5

13/10/1626, 5

5 Er is een plan ingediend dat voorstelt heerlijkheden in het Vlaamse gebied te creƫren ter delging van de schulden voortvloeiend uit de fortificaties in Vlaanderen.
Het plan gaat naar de RvS. Die zal het met de indieners bestuderen en afwikkelen om vervolgens daarvan verslag te doen.