13/10/1626, 6

13/10/1626, 6

6 De Deense ambassadeur heeft verzocht conform het arbitrale vonnis nu de geleden schade in verband met de arresten en represailles in Frankrijk te beramen.
HHM willen eerst het advies van de tot deze zaak gecommitteerde heren vernemen.