13/10/1626, 7

13/10/1626, 7

7 De declaratie van de gedelegeerde rechters, fiscaal Kinschot en griffier Rosa is gelezen. De vacatiegelden van de zeven rechters bedragen 1.310 gld. per persoon, de kosten voor verbruik en vracht van Glarges zijn 716 gld. 9 st. en die van Wevelinchoven 604 gld. 4 st. De vacatiegelden van Kinschot komen op 1.100 gld. en die van Rosa op 1.044 gld. Het vacatiegeld van fiscaal Silla blijft tot zijn terugkeer uit het leger gereserveerd. Het totaalbedrag komt op 12.634 gld. 2 st. Voor de diensten van deurwaarders, kamerdienaars en klerken zijn de kosten in totaal 933 gld. 9 st.
De declaratie gaat voor betaling naar de Rotterdamse Admiraliteit . Die dient de rekening via de gerechtskosten naar verhouding te verhalen op de veroordeelden.