13/10/1626, 8

13/10/1626, 8

8 Hendrick Hermanssen is pachter van de visserij in de onder Engelen gelegen meren die de grafelijkheid van Holland toebehoren.
Op zijn verzoek besluiten HHM, conform het op 2 juli besproken advies van de RvS, hem toe te staan zijn vis aan weerszijden te verkopen.