13/10/1626, 9

13/10/1626, 9

9 Van Berck is een brief d.d. 23 sept. ontvangen die geen resolutie vereist.