14/10/1626, 6

14/10/1626, 6

6 Van het stadsbestuur van Nijmegen is een brief d.d. 30 sept. ontvangen waarin wordt geklaagd over wandaden voor de stadspoorten van een onder het bevel van kapitein Besten optredend konvooi uit Gennep. De soldaten zouden van Moulert die van Nijmegen vrijelijk hebben mogen aanvallen.
Aan de gedeputeerden te velde zal worden geschreven hierover met Z.Exc. te spreken. Moulert en ook Besten dienen onmiddellijk naar 's- Gravenhage te worden gestuurd en het bevel over Gennep dient zo lang aan iemand anders te worden gegeven.