15/10/1626, 8

15/10/1626, 8

8 D'Espesses heeft de betaling aanbevolen van het traktement van kapitein La Rocque over het tijdvak van zijn absentie vanwege andere taken in Frankrijk. Hij verwijst naar Sommelsdijck die daarvan op de hoogte zou zijn. Desgevraagd verklaart Sommelsdijck dat La Rocque door de koning is gebruikt in de regeling van de vrede met La Rochelle. Z.M. heeft hem persoonlijk gevraagd te bewerken dat HHM het traktement niet zouden inhouden. De brief die de koning hierover heeft geschreven is voor advies naar de RvS gegaan.
Het traktement over de periode van zijn afwezigheid, die volgens de kapitein veertien maanden heeft geduurd, zal hem worden toegekend. Deze beslissing geldt uitsluitend La Rocque en mag voor anderen geen precedent vormen.