16/10/1626, 10

16/10/1626, 10

10 In een anoniem schrijven wordt meegedeeld dat Raymont Muijs, chercher te Harderwijk, melding maakt van grote fraude bij het aangeven van konvooien en licenten.
Muijs zal worden gehoord.