16/10/1626, 13

16/10/1626, 13

13 In een van het stadsbestuur van Heusden ontvangen brief wordt gevraagd die van de Meierij van 's-Hertogenbosch niet toe te staan hop naar de Republiek te brengen. Ook zouden de dorpen van Heusden bier naar behoefte moeten kunnen halen en daartoe zou hun akte moeten worden verlengd, zonder begrenzing in de tijd. Ook verzoekt het stadsbestuur de boeren in de slachttijd meer dan de op de lijst aangegeven hoeveelheid zout toe te staan.
Op het punt van de hop zal worden gelet als vanwege de Meierij een rekest wordt ingediend en inzake het bier en het zout zal de RvS eerst adviseren.