16/10/1626, 7

16/10/1626, 7

7 Aan de Zeeuwse Admiraliteit zal worden geschreven kapitein La Rocque met het eerstvolgende schip dat op Calais vaart over te brengen.