17/10/1626, 7

17/10/1626, 7

7 Pynacker schrijft d.d. Parijs 29 september.
Vereist geen resolutie.