17/10/1626, 15

17/10/1626, 15

15 Admiraal Reael compareert en zal overmorgen naar Vlissingen vertrekken om daar aan boord te gaan. Hij brengt nog enkele punten naar voren waarop HHM als volgt besluiten.
Als Reael in Portsmouth aangekomen de vloot nog aantreft, zal hij handelen in overeenstemming met zijn instructie. Indien de schepen al zijn uitgelopen zonder bericht achter te laten aangaande hun bestemming, zal de admiraal naar de kust van Spanje varen en daar naar hen zoeken of op hen wachten. Mocht dat geen ontmoeting tot gevolg hebben, dan zal hij de vijand op de kust van Spanje en Portugal zoveel mogelijk afbreuk proberen te doen. In afwezigheid van de Engelse vloot buitgemaakte schepen zal Reael direct naar de Republiek sturen, tenzij de situatie vereist dat hij die naar Engeland brengt. Dat dient dan wel met zo weinig mogelijk schepen te gebeuren.
Mocht de zeerover Compaen zich in zijn buurt bevinden, dan zal Reael hem proberen te overmeesteren. Ook dient hij op de kust van Spanje zoveel mogelijk gevangenen - schippers en andere Spanjaarden - te maken en naar de Republiek te sturen.