17/10/1626, 19

17/10/1626, 19

19 De lijsten van Etten [Etten-Leur], Gastel, Oudenbosch en Hoeven zijn hernieuwd conform eerdere resoluties.