19/10/1626, 1

19/10/1626, 1

1 HHM hebben kennisgenomen van een brief van [Hendrick van] Eck en ook van het besluit dat de Admiraliteit te Enkhuizen heeft genomen over de propositie van Schagen. Zowel laatstgenoemde Admiraliteit als die te Amsterdam hebben hun schepen nu in zee.
Er valt geen nader besluit.