19/10/1626, 8

19/10/1626, 8

8 In een brief d.d. 16 okt. schrijven de gedeputeerden te velde over de ondersteuning van Denemarken met voetvolk, de zaak van kapitein Vernueil c.s., de betaling van de vier Engelse regimenten, geld voor het leger en de twee Franse kapiteins die op Zeeland zijn gerepartieerd. Ook melden zij aanstaande donderdag een monstering te doen plaatsvinden.
Na de RvS te hebben geraadpleegd besluiten HHM te antwoorden dat een definitief besluit over de steun aan Denemarken wordt uitgesteld totdat van Engeland is vernomen of het de vier regimenten naar dat land wil zenden. Inzake Vernueil c.s. gaan HHM akkoord met onmiddellijke schorsing, maar conform de eerdere resolutie moet de heren wel worden opgedragen te verschijnen voor de RvS alhier. Ook zal worden teruggeschreven dat men blijft bij het eerdere besluit over de betaling van de Engelse officiers en de uitkering van het weekgeld per soldaat. De door te voeren kortingen dienen uitsluitend het land ten goede te komen en staan los van de reeds door Calandrini verstrekte voorschotten. De RvS heeft inmiddels op zich genomen geld bij het leger te doen bezorgen. Ook in nabijgelegen plaatsen zal gemonsterd moeten worden.