19/10/1626, 9

19/10/1626, 9

9 In een schrijven van de Gedeputeerde Staten van Friesland wordt geklaagd over een tekort aan soldaten, zo laat de RvS weten.
Een afschrift van deze brief gaat naar de gedeputeerden te velde. Die dienen met Z.Exc. en graaf Ernst Casimir te bespreken of de provincie niet geholpen zou zijn met een verplaatsing van kapitein Slijp van Coevorden naar Weststellingwerf en met de legering van de gehele compagnie van Jan Franssen Adama in Ooststellingwerf.