20/10/1626, 2

20/10/1626, 2

2 Van de Gedeputeerde Staten van Friesland is een brief d.d. 6 okt. ontvangen waarin wordt ingegaan op de vertraagde inbreng van hun consenten. Zij hebben de gezamenlijke volmachten opgeroepen op 2 okt. in Leeuwarden te zijn en zullen hun op de eerste vergadering de brieven van HHM ter hand stellen in de hoop op een vruchtbaar besluit.
De Staten van Friesland zal gewezen worden op de consenten en in het bijzonder op de financiƫle steun voor de Admiraliteitscolleges. Daartoe zal ook de door Manmaecker overreikte laatste brief van de Zeeuwse Admiraliteit met het overzicht van de tekorten worden opgestuurd.