20/10/1626, 5

20/10/1626, 5

5 De vrouwe van Gyssenborch verzoekt uit haar woonplaats Doel te mogen vertrekken met haar eigen vaartuig of wagen teneinde elders noodzakelijke handelingen te verrichten. Ook vraagt zij voor de bouw van haar huis en schuur stenen, kalk, pannen, hout en dergelijke materialen naar Princenhage te mogen brengen.
Adriaen van Malssum, heer van Onsenoort, verzoekt levensbehoeften uit Heusden te mogen halen.
Pieter Claessen, herbergier te Onsenoort, verzoekt wijn uit Heusden te mogen halen.
Op al deze verzoeken willen HHM eerst het advies van de RvS vernemen.