21/10/1626, 2

21/10/1626, 2

2 De pachters van de konvooien en licenten verzoeken het in de aan vorsten verleende akten van vrijstelling het voor hen gereserveerde kwart te mogen ontvangen.
HHM winnen advies in bij de Admiraliteiten te Rotterdam en Amsterdam .