21/10/1626, 3

21/10/1626, 3

3 De Generaliteitsmuntkamer voert aan dat er twee nieuwe goudguldens worden geslagen die onder de voet zijn.
De generaalmeesters zullen een plakkaat opstellen dat vervolgens gearresteerd dient te worden.
De generaalmeesters dringen ook sterk aan op een besluit over de eenparigheid van de muntslag.
Bij gelegenheid zal deze kwestie worden hervat en afgedaan.