21/10/1626, 4

21/10/1626, 4

4 Beaumont schrijft d.d. 17 okt. in antwoord op de brief van HHM dat de Zeeuwse Admiraliteit vier schepen op de kust heeft en daar nog een schip en een jacht naartoe stuurt.
Vereist geen resolutie.