21/10/1626, 6

21/10/1626, 6

6 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 17 okt. over de kwestie D'Estiaux. De Raad meent dat in de zaak met grote omzichtigheid opgetreden dient te worden. Mede gezien de brieven van de koning en van Richelieu - die nu aan het hof alles bepaalt - is de RvS van mening dat de zaak overgelaten moet worden aan Z.Exc.
Met een beslissing wordt nog gewacht.