22/10/1626, 10

22/10/1626, 10

10 Elisabeth de Hase, weduwe van Laurens van der Sijpe en zuster en erfgename van ritmeester Jacques de Hase, verzoekt onder aanvoering van redenen een traktement.
De RvS wordt advies gevraagd.