22/10/1626, 17

22/10/1626, 17

17 De Admiraliteit te Enkhuizen krijgt toestemming de schoonzoon van commandeur Quast voor kaapvaart met een oorlogsschip naar de kust van Spanje te sturen. Dit moet wel tegen cautie voor het schip en ook tegen de waarborgen die in de regel door de kapiteins ter vrije nering worden verstrekt.