22/10/1626, 19

22/10/1626, 19

19 Van de keurvorst van Brandenburg is een schrijven d.d. 15 aug. ontvangen en ook diens raden te Emmerik [Emmerich] hebben HHM geschreven. De brieven betreffen de met de vorst van Neuburg afgesproken conferentie.
Rantwyck, Noortwyck en Vosbergen zullen de brieven bestuderen.