22/10/1626, 22

22/10/1626, 22

22 Van Joachimi zijn vier verschillende brieven ontvangen d.d. Londen 4, 12, 15 en 17 oktober. Daarin schrijft hij dat Karel I van plan is zijn vier regimenten in Ierland te gebruiken en dat hij heeft opgedragen hun soldij uit te betalen tot en met het einde van de lopende maand. Verder onderhoud en transport zullen nog worden geregeld en HHM wordt verzocht de regimenten niet te ontbinden.
Na overleg met en op advies van de RvS is besloten aan Z.Exc. en de gedeputeerden te velde te schrijven met de cassatie van de regimenten nog enkele dagen te wachten, in afwachting van nader bericht. Ook met een besluit over de andere punten in de brieven wordt nog gewacht.