23/10/1626, 1

23/10/1626, 1

1 Van Cracou is een brief d.d. Elseneur [Helsingør] 10 okt. ontvangen.
Behoeft geen resolutie.