23/10/1626, 3

23/10/1626, 3

3 Conform het advies van de RvS zijn de op 20 okt. ingediende verzoeken van de heer van Onsenoort en Pieter Claessen afgewezen.
Het verzoek van de vrouwe van Gyssenburch is afgewezen omdat zij zich ten plattelande wel kan redden met haar privileges. Nader aangeduide leden van haar familie zouden eventueel wel in aanmerking kunnen worden genomen. Zij mag wel - tegen Bosch' licent en onder waarborg dat zij niet elders belanden - per schip de gespecificeerde bouwmaterialen naar de onder Breda gelegen en te herstellen hoeve doen brengen.