23/10/1626, 5

23/10/1626, 5

5 Van de koning van Zweden is een brief d.d. Stockholm 20 juni ontvangen waarin hij verzoekt ten behoeve van zijn hofhouding rijn- en andere wijnen te mogen door- en uitvoeren.
Zodra de neutrale machthebbers van de Infanta een algehele openstelling van de licenten hebben verkregen zal de doorvoer van rijnwijnen worden toegestaan. Over de uitvoer van in de Republiek gekochte wijnen wordt onder overlegging van een specificatie volgens de oude gewoonte beslist.