23/10/1626, 19

23/10/1626, 19

19 Van de Directie van de Levantse Handel is een brief ontvangen over hetgeen Pynacker te Tunis heeft uitgericht.
HHM wachten met de besluitvorming totdat Pynacker hier is gearriveerd. Tevens zal de Amsterdamse Admiraliteit worden geschreven aan Lambert Verhaer zowel diens jaarlijkse traktement voor te schieten als een wissel van 200 realen van achten met 60 gld. opgeld te betalen. Dit bedrag heeft Verhaer ontvangen van Jan Govertsen van Schiedam en dient van zijn traktement te worden afgetrokken.