24/10/1626, 2

24/10/1626, 2

2 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 23 okt. en stuurt een brief van de licentmeester te Zutphen door. Daarin wordt bericht over achttien ossen die door een zekere partij naar Zutphen zijn gebracht. Aangezien de ossen zonder paspoort van Bronkhorst naar Borculo werden gedreven, beschouwt die partij ze als rechtmatige buit. De Admiraliteit vraagt HHM om een besluit.
De RvS wordt advies gevraagd.