24/10/1626, 1

24/10/1626, 1

1 Gerart van Berckel compareert en verzoekt HHM de uitvoering van de punten die voortvloeien uit het uitwisselingstraktaat te bepalen.
Hij moet de punten op schrift stellen en inleveren.